Institutionen för psykologi
Forskarutbildningen vid Institutionen för psykologi

Den individuella studieplanen ska tillsammans med handledaren eller handledarna fyllas i respektive uppdateras, skrivas ut, signeras och sändas in till studierektor senast den 15 september.

 Studieplan för nyantagna doktorander

Här loggar du in när du har fått tillgång till din individuella studieplan:
Användarnamn:
Lösenord:
 
Om du har problem med inloggningen kan du kontakta Caroline.Sellberg@psy.lu.se för att få hjälp.